PAIKKO -työkirja 2020, KYT julkaisut -sarjan osa 1

  • työkirja opinnollistamisprosessia suunnitteleville ja toteuttaville
  • käytännön opas valintojen tekemiseen
  • PAIKKO toiminnan esittely ja sen tarjoama tuki opinnollistamisprosesseissa

PAIKKO -opas asiantuntijoille

  • ilmestyy 2020
  • tarkoitettu PAIKKOasiantuntijoiden työn tueksi
  • opinnollistamisprosessin tukeminen konsultatiivisen työotteen avulla

PAIKKO -käsikirja 2014, PAIKKO-paikka pajalta -hankkeen julkaisu

  • työpajojen ja oppilaitosten välinen yhteistyö ja sen rakentaminen
  • PAIKKOtyökalujen ja niiden käytön esittely
  • perustiedot opinnollistamisprosessin toteuttamisesta PAIKKO työkalujen avulla