Työpajatoiminta osaksi Opintopolku-palvelua

Muistan, kun kymmenisen vuotta sitten keskusteltiin siitä, kuinka työpajatoiminnan tulisi lähentyä ammatillista koulutusta – toiminnanjohtaja Markku Hassinen silloisesta TPY:stä puki tavoitteen muotoon: ”…. on oltava niin lähellä ammatillista koulutusta, että ihan hirvittää.” Keskustelussa moni toi julki huolensa siitä, etteivät työpajat saa muuttua oppilaitoksiksi. Omat toimintatavat ja itsenäisyys haluttiin säilyttää, mutta ymmärrettiin, kuinka tärkeää oppilaitosyhteistyö ja opinnollistaminen tulevaisuuden kannalta on. Monien välivaiheiden jälkeen työpajatoimijat ovat saaneet virkailijatunnukset Opintopolku-palveluun ja sitä kautta työpajojen rooli oppimisympäristöinä vahvistuu.

Tunnistetut oppimisympäristöt

Yhteistyön avain ovat olleet tunnistetut oppimisympäristöt, joiden määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut aina vaan nopeutuvaa tahtia. PAIKKO järjestelmässä on tällä hetkellä lähes 450 raporttia tunnistetuista oppimisympäristöistä työvalmennuksessa ja työpajoilla. Raportoituja oppimisen mahdollisuuksia löytyy koko Suomen alueelta. Raporttien avulla pystytään dokumentoimaan selkeästi työpajatoiminnan sisältöjä ja mahdollisuuksia kerryttää ammatillista osaamista.

Ensimmäiset tunnistamisraportit keskittyivät lähes yksinomaan ammatillisten tutkintojen osaamisvaatimusten sisällölliseen tarkasteluun. Viime aikoina on ymmärretty työpajatoiminnan erityisyys oppimisen mahdollisuuksien tarjoajana ja kuvattu kunkin toimijan erityispiirteitä ja toimintatapoja osana oppimisympäristöraporttia. Kuvausten avulla korostetaan työpajatoiminnan erityisyyttä ja eroavaisuuksia ammatillisiin oppilaitoksiin verrattuna. Näin saavutetaan sekä ”hirvittävä läheisyys” että säilytetään itsenäisyys ja omat toimintatavat.

Tunnustusta opinnollistamistoiminnalle

Sitkeä oppimismahdollisuuksien kartoittaminen ja vaikuttamistyö ovat mahdollistaneet työpajojen tunnustamisen oppimisympäristöiksi, joilla on oma asemansa ammatillisen koulutuksen kokonaisuudessa. Vaikka työpajoilla ei luonnollisesti olekaan koulutuksen järjestäjän statusta, parantavat ne toiminnallaan merkittävästi mahdollisuuksia kouluttautua ja suorittaa tutkintoja ja niiden osia. Kerätyistä tilastotiedoista näkyy, miten suuri osa työpajojen asiakkaista ohjautuu koulutukseen (www.nuorisotilastot.fi).

Koen sen, että työpajatoiminnasta voidaan tulevaisuudessa laatia toteuttamissuunnitelmia Opintopolkuun, tunnustukseksi tehdystä työstä. Tätä työtä on tehty monessa paikassa eikä sen tulosten arviointi eikä välttämättä niistä tiedottaminenkaan ole ollut helppoa. Tiivistynyt yhteistyö mahdollistaa tällä hetkellä kokonaisuuden arvioinnin ja tulosten yhteisen esittämisen – ja tällä perusteella on tullut mahdolliseksi lähentyä ja saada työpajatoiminnan opinnollistettu kokonaisuus esille myös valtakunnallisessa, virallisessa tietokannassa.

AMOSAA tunnukset käyttöön ja toiminnan laajuus esiin!

Kaikkien työpajojen, joilla on yksikin tunnistettu oppimisympäristö, kannattaa nyt hakea INTO ry:n kautta AMOSAA-tunnukset. Huomenna 5.10. ilmestyy OmaPAIKKOon ohje siitä, kuinka PAIKKO oppimisympäristöraportista siirretään tiedot uudelle alustalle. Käytännössä sisällöllisesti ei tarvita muutoksia, tiedot tulee vain siirtää järjestelmässä olevien otsikoiden alle. Ylläpidämme tietysti myös omaa raporttitietokantaa.