Voimaa valtakunnallisesta yhteistyöstä

PAIKKO on pitkään osallistunut yhtenä monista toimijoista valtakunnallisen työpajayhteisön opinnollistamista edistävän SYNERGIA -verkoston toimintaan. Olemme esitelleet toimintaamme seminaareissa, osallistuneet aktiivisesti työryhmien toimintaan ja yhteiseen kehittämiseen. Toimintaan on osallistunut toimijoita hyvin erilaisilla tavoitteilla – ja joskus on tuntunut, että on jääty polkemaan paikalleen. Mutta niihän se menee, että hiljaa hyvä tulee – vuosien saatossa on opittu tuntemaan toisia toimijoita ja arvostamaan toinen toistaan.

Toimijoiden erilaiset roolit

TPY:n eli nykyisen INTO ry:n johtava ja koordinoiva rooli toiminnassa on ollut selkeä. Yhteisen kehittämisen suuntaviivat on toimijoiden erilaisista omista tavoitteista huolimatta pystyttävä rakentamaan niin, että kokonaisuuden rakenne ja toimijoiden roolit ovat selvät. Tiettyä kitkaa yhteistyössä on ilmennyt yhteisten ja yksityisten, eri toimijoiden asettamien tavoitteiden suhteen.

Huolimatta toimijoiden erilaisuudesta ja erilaisista omista tavoitteista, on selvästi haettu kokonaisuutta, jossa erilaiset opinnollistamisen tavat ovat pystyneet toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen. Joskus emme ole pystyneet selkeästi kertomaan, että jokaisella erilaisella toimintamallilla on lopulta sama päätavoite: ohjata asiakasta osaamisen kehittämisen avulla kohti ammatillista koulutusta ja/tai työelämää. Erilaiset tavat toimia osuvat tässä ohjaustyössä eri vaiheisiin ja voisivat itseasiassa toimia toinen toisiaan täydentävinä elementteinä matkalla kohti työelämäosallisuutta.

Opinnollistamisen onnistumisen edellytyksiä

Olen pohtinut paljon sitä, miten työvalmennustoiminnan opinnollistaminen onnistuu ja mitkä ovat vaikuttavan toiminnan edellytykset. Toimintaan käytettävissä olevat resurssit ovat joka tapauksessa rajalliset eikä kysymys lopulta kuitenkaan ole ”valtavirrasta”. Toimimme tietyllä tavalla marginaalissa työllisyyden hoidon ja ammatillisen koulutuksen välimaastossa – tavoitteenamme kuitenkin nostaa suomalaisten osaamisen tasoa ja parantaa työllistymisen edellytyksiä. Ainoa tapa, jolla tällainen toiminta voi olla yhteiskunnallisesti vaikuttavaa on tehdä asiat yhdessä.

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa tehtävä opinnollistamisen edistäminen on avainasemassa siinä, miten erilaiset lähestymistavat saadaan nivottua yhdeksi kokonaisuudeksi. Olisi hyvin tärkeää pystyä osoittamaan, kuinka erilaiset näkökulmat nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuuteen kuuluvat meidän näkemyksemme mukaan ainakin seuraavat elementit

  • sopimukselliset suhteet koulutuksen järjestäjien ja työpajojen ja työvalmennusta tuottavien tahojen kesken, yhteinen näkemys siitä, mitä kohderyhmää työpajoilla tuotettava osaamisen kerryttäminen erityisesti auttaa – ja työpajojen mahdollisuuksien avaaminen myös oppilaitosten opiskelijoiden käyttöön
  • oppimismahdollisuuksien tunnistaminen työvalmennuksessa, niiden raportointi ja nostaminen yleiseen tietoisuuteen eri kanavissa. Tähän liittyy myös mahdollisuus osaamisen tunnistamiseen työvalmennuksessa ja osaamistodistusten käyttö valmentautujien osaamisen dokumentoinnissa
  • tutkinnon osien suorittaminen työvalmennuksen aikana yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Tutkinnon osien suorittamisessa on mahdollista käyttää hyödyksi mahdollisuutta tunnistaa ammatillista osaamista osaamistodistuksiin jo ennen tutkinnon osan suorittamista, jolloin prosessia voidaan merkittävästi nopeuttaa

PAIKKO: oppimismahdollisuuksien tunnistaminen ja osaamistodistus

Koordinaatio ja oppilaitossuhteiden rakentaminen valtakunnallisesti on selkeästi INTO ry:n ja osaamiskeskuksen roolina. Tässä jatketaan aiemmin toteutetun Työpajojen Opinnollistaminen (TOPI) hankkeen luomalla pohjalla.

Tutkinnon osien suorittamisen asiantuntemus lepää VALO-valmennuksen harteilla.

Oppimismahdollisuuksien tunnistamisen, osaamistodistusten ja käytännön konsultaatioiden ja toteutuksen osalta asiantuntemusta löytyy meiltä PAIKKOtoiminnasta. Verkosta löytyvät ja sinne päivittyvät työkalut ovat helposti käyttöön otettavissa ja sellaisena kaikkien ulottuvilla.