PAIKKOpallo ja aalto
Näkymätön osaaminen näkyväksi PAIKKOtyökaluilla

PAIKKO on kokonaisvaltainen järjestelmä oppimismahdollisuuksien ja osaamisen tunnistamista varten. Palvelukokonaisuuden avulla opitaan havainnoimaan oman toiminnan sisältämiä oppimisen mahdollisuuksia ja siinä syntyvää osaamista järjestelmällisesti. PAIKKOjärjestelmä perustuu valtakunnallisiin tutkintojen perusteisiin, jolloin toimintaa ja osaamista päästään vertaamaan yleisesti käytettyjen osaamisen määritelmien avulla. PAIKKO palvelujärjestelmä on mukana luomassa uudenlaista osaamisen kehittämiseen perustuvaa toimintakulttuuria.

Osaamisperusteisen toiminnan vaikuttavuus on havaittavissa usealla eri tasolla

Yksilön taso, työvalmennusyhteisön taso ja yhteiskunnan taso.

PAIKKO – uusi ajattelutapa osaamisen havainnointiin

Osaamisen kehittyminen on sidoksissa toimintaympäristön ominaisuuksiin ja siellä toimivan henkilöstön osaamiseen. Oppimismahdollisuuksien raportointi opettaa näkemään ammatillisen osaamisen kehittymistä ja helpottaa työsuoritusten vaatiman osaamisen havainnointia. Osaamiseen liittyvien tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen havainnointi helpottuvat.

PAIKKOjärjestelmään liittyvät koulutuspaketit helpottavat ja nopeuttavat uuden, osaamisperusteisen ajattelumallin syntymistä ja kehittymistä.

PAIKKO-osaamistodistus dokumentoi

Osaamistodistus dokumentoi osaamisen, joka havaitaan tunnistetuissa oppimisympäristöissä. Annettu palaute on positiivista ja perustuu selkeään prosessiin. Toiminnallisessa ympäristössä tehty työskentely muuttuu sen avulla toteutuneiksi tavoitteiksi ja osaamiseksi. Tutkinnon perusteiden sisältöihin perustuva osaamistodistus kertoo saajansa oppimiskyvystä ja luo mahdollisuuksia jatko-ohjaukseen. Se on myös sidoksissa ammatilliseen koulutukseen ja työelämään.

Osaamistodistus avaa oman osaamisen sanoiksi ja luo uusia mahdollisuuksia.

Seuraa meitä Facebookissa