Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry / PAIKKO
Matarankatu 6 A 1
40100 Jyväskylä

Verkkosivuston osoite

https://www.paikko.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viestinnän asiantuntija Niko Jokinen, niko.jokinen@kyt.fi, +358 50 3272377

Rekisterin nimi

PAIKKO käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

PAIKKO.fi-sivuston käyttäjähallinta ja palvelua koskeva tiedottaminen käyttäjille. Henkilötietojen käsittelyllä varmistetaan suojatun palvelun sallittu käyttö.

Tunnistettujen oppimisympäristöjen laadun parantaminen yhteystietojen avulla.

Rekisterin tietosisältö

Kaikkien rekisteröityjen käyttäjien osalta tallennetaan nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite. PAIKKOasiantuntijoille tallennetaan lisäksi paikkakunta ja osaamisalat. Käyttäjähallinta tallentaa viimeisimmän kirjautumisajankohdan lokitiedostoon. Tietoja säilytetään toistaiseksi.

Oppimisympäristöraportteihin tallennetaan nimi, titteli, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Yhteydenottolomakkeen kautta lähetettyihin viesteihin tallentuvat nimi ja sähköpostiosoite. Viestiä säilytetään kunnes sen aiheena ollut asia on käsitelty.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään tai heidän työnantajiltaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Oppimisympäristöraporttien yhteyshenkilöiden tiedot sekä PAIKKOasiantuntijoiden nimi, organisaatio, paikkakunta ja osaamisalat julkaistaan avoimilla verkkosivuilla. Muita tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjätietoja säilytetään vain palvelimella. Palvelin sekä käyttäjähallinta on suojattu salasanoin. Tietojen käsittelyoikeudet ovat PAIKKOhenkilöstöllä sekä KYT ry:n tietohallinnolla.

Tietoja säilytetään kunnes käyttäjä tai hänen työnantajansa pyytää tietojen poistoa tai edellytyksiä henkilötietojen säilyttämiselle ei muuten enää ole.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaiset oikeudet:

  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Oikeus tulla informoiduksi tietoturvaloukkauksista.
  • Oikeus saada pääsy omiin tietoihin. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus tunnistaa rekisteröidyn henkilöllisyys, kun hän käyttää oikeuksiaan saadakseen pääsyn tietoihinsa. Rekisteröidyn pyyntöihin näitä oikeuksia koskien on vastattava kuukauden kuluessa tai kahden kuukauden kuluessa, mikäli pyyntö on monimutkainen tai niitä on tullut määrällisesti useita.
  • Oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista ja tiedotuksesta.
  • Oikeus pyytää tietojen poistamista jollei niiden käsittelylle ole muuta laillista perustetta.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
  • Oikeus virheellisen henkilötiedon oikaisemiseen tai puutteellisen tiedon täydentämiseen.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Evästeet

Sivuston tekniset toiminnallisuudet, kuten kirjautuminen, vaativat evästeiden tallentamisen käyttäjän päätelaitteelle. Evästeitä käytetään myös anonyymin kävijäseurannan palveluihin (Google Analytics). Kävijäseurantaa ei yhdistetä henkilötietoihin.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.